May 2

Հարգելի ընկերներ,

Ինչպես անցյալում, այնպես էլ այս անգամ, հայորդինեը աշխհարհին ցույց տվեցին, որ իրենք միասնական են եւ հզոր։ Այդ փաստում է GenocideEvents.com–ում գտնվոր ֆոտոալբումը։ Այն կարող եք դիտել հետեւյալ կայքում։

http://www.genocideevents.com/country/select_country.html