The Page Turner

Today my sister was accompanying a very talented flute player, Carol Landau. They were playing music for Christmas for elders. So, I went with my sister, and I wanted to sneak in and enjoy the music. Well, I was introduced as “the Page Turner” (yeah right, I cannot even read musical notes!). So they begun playing and turning the pages, of course all this without my help. I could not really help anyway. So I sat next to my sister, who was playing the piano, and made myself comfortable.

Anyway, when the concert was over, some people came towards the musicians and congratulated them. And also they congratulated me, kind of in a sarcastic way “and thank you too Page Turner”. It was very funny and I was a little embarrassed. But hey, at least I enjoyed the music!

4 Responses

 1. artyom Says:

  the page turner who, to top it all, can not read music. that’s hillarious:)

 2. Հակոբ Գեւորգյան Says:

  Գիտեմ Արտյոմ ջան, գիտեմ։ Բայց դու, որ դրանց սարկաստիկ շնորհավորանքները լսեիր այդպես էլ չեիր կարծի։ :)

  Հիմա մտածում եմ, չբռնեմ ու երաժշտություն սովորեմ… հը՞

 3. maestro Says:

  Կուզենաի ինքս նման փորձ ձերք բերել։

 4. Հակոբ Գեւորգյան Says:

  Բարեւ Մաեստրո ջան,

  Նախ շնորհավոր նոր տարին ու սուրբ ծնունդը։ :)

  Մոռացա ասել, որ նախկան էջ թեքող լինելը, իրենց առաջարկեցի դիրիժոր լինեմ։ Դա ավելի լավ կստացվեր։ LOL

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.