Dec 25

Անդրեյ Տարկովսկու «Սոլարիս» ֆիլմից.

Հարին՝ Քրիսի կինը, որն ինքնասպան էր եղել Երկրում, այցելում է Քրիսին, տիեզերքում գնտվող Սոլարիս նավում, որպես Պլազմատիկ Օվկիանոսի կողմից արարված մատրիքսային մի նյութ։ Նա փորձում է կրկին ինքնասպան լինել, սակայն ավաղ, Պլազմատիկ Օվկիանոսը չի ներում նրա ոգին, եւ ետ է բերում Քրիսի մոտ։ Իսկ վերջում, կամա թե ակամա, նա անհետանում է, իր իսկ կամքով, հանգիստ թողնելով Քրիսի խճճված մտքին։

Dec 24

Երեկ, գործնական նպատակներով կայացած հանդիպման ավարտին, հանկարծ տեղի ունեցավ մի հետաքրքիր զրույց եւ հետազոտություն, որի մասին, կամ մոտավորապես այդպիսիների շուրջ, վերջերս տեղի են ունենում դեպքեր՝ սարսափազդու եւ տհաճ, համայն աշխարհում։

* * *

Հանդիպումն ավարտվել էր ու արդեն ժամանակն էր դուրս գալ իրենց գրասենյակից, երբ հանկարծ լսեցի մի հեվացող ձայնով մարդու, որին գործնական խոսակցության ժամանակ այդպիսին չէի լսել։

– Հակոբ, վարկիան մը կեցիր, քեզի բան մը պիտի ցըցըցնեմ,-հեվացող ձայնով դիմեց ինձ Ալիսն ու շտապ բացելով գրապահարաններից մեկի դուռը, ցելաֆոնե տոպրակը Read the rest of this entry »

Dec 20

Stranded alone on a sea of emotion
You found me
Your love was a light
In the darkness that shone
So profoundly
Say that you’ll stay
Do not be afraid, afraid
You, you’re my breath
The air I breathe
You are my imagination
Su le finesse
Song of my heart
Secrets I’m not afraid to whisper

Con te partiro
I’ll go where you lead me
Wherever you are
(forever and ever we’ll stay)
In love together
I will go with you
I’ll go where you lead me
Forever true
(forever and ever we’ll stay)
In love together

Stranded alone on a sea of emotion
You found me
It’s you who first found me
Come here, come here
Put your arms around me,
Come here
It’s you who surrounds me
Come here, come here
Come here
Come here
You, you’re my breath
The air I breathe
You are my imagination
Su le finesse
Song of my heart
Secrets I’m not afraid to whisper

I will go with you
I’ll go where you lead me
Forever true
(forever and ever we’ll stay)
In love together
Con te partiro
I’ll go where you lead me
Wherever you are
(forever and ever we’ll stay)
In love together
I will go with you
I’ll go where you lead me
Forever true
(forever and ever we’ll stay)
In love together

Con te partiro
I’ll go where you lead me,
Wherever you are
I will go with you
I’ll go where you lead me
Forever true
In my…
Heart!

Dec 7

Dec 1

Moments ago my cousin Narine sent me a prayer in an e-mail, which I copied and pasted in my blog. Let there be peace.

Hi,
I just want to tell everyone that I am so grateful to have each of you in
my life. I pray you all have a blessed day. It was difficult for me to
decide who I thought would DO this. I hope I selected the right twelve.
Please send this back to me. (You’ll see why.) May everyone who receives
this message be blessed. There are 12 months/12 disciples/12 tribes of /
Jesus’ birth celebrated in the 12th month. There is nothing attached. Just
send this to twelve others. Prayer is one of the best free gifts we
receive. There is no cost, just a lot of rewards. Make sure you pray, and
pray believing God will answer. May today be all you need it to be. May
the Peace of God and the freshness of the Holy Spirit rest in your
thoughts, rule in your dreams tonight, and conquer all your fears. May God
manifest himself today in ways you have never experienced. May your joys
be fulfilled, your dreams be closer, and your prayers be answered. I pray
that faith enters a new height for you; I pray that your territory is
enlarged. I pray for peace, healing, health, happiness, prosperity, joy,
truth and undying love for God. Now send this to 12 people within 5
minutes and remember to send this back…. I count as 2, you’ll see why.
Suggestion: copy and paste rather than forward.

Blessings,

Narine