Apr 27

Ես ընդհանրապես չեմ ուղղորդվում ըմդհանուր կարծիքներով։ Միտքս ազատ է, և ունեմ իմ տեսակետը։ Կփորձեմ լինել բավականին անհասկանալի. մեծամասնության համար։

Սպասվում են նոր տառապանքներ։ Այն ընդհամենը փորձություն է, որը կզտի չարին բարուց։ Կմնա նրանցից մեկը, սակայն ինչպես կիրառակն մաթեմատիկայում, բացասական մեկի բազմապատկումը բացասական մեկով դրական արդյունք է տալիս։

Արջին կմիանա փոքր Հայքը, իսկ Մեծ հայքը, որը պատմական փոքր Հայքի մի մասն էր, կդառնա համայն ժողովրդների հանրապետություն։

Ամեն ինչ փոփոխական է։ Միայն կարոտն է անփոփոխ։ Այն չունի լեզու, չունի ձայն։ Լուռ մնում է հավիտյան։

Ափսոս։

Ապրիլ 27, 2018