Jan 10

Մեկ հատված arak29.am կայք էջից Այսօր լավ օր էր, թե՛ աշխատանքի առումով, եւ թե՛ այնպես։ Ինչեւէ, այսօր Հայկական Յունիքոդ կայքէջի շնորհիվ գտա մեկ այլ կայք էջ, որը նվիված է քրիստոնեությանն ու հայ երդվյալ քրիստոնիա հավատացյալ մարդկանց։ Այն իր մեջ ունի գրեթե բոլոր շարականները։ Այնտեղ նաեւ կա բառարան, որը հիանալի գործիք կարող է լինել նրանց, ովքեր փորձում են վերհիշել հայերենն ու տիրապետել այն (տեղեկացնեմ, որ գոյություն ունի մեկ այլ բառարան, որը կարող եք գտնել hayastan.com կայքում)։
Ինչեւէ, հիանալի նախագիծ է։