Mar 10

Մի քանի րոպե առաջ դիտում էի Ստեփան Փարթամյանի ծրագրը, ուր նրան հյուր էին եկել Միացյալ Հայ Ուսանողներ (ՄՀՈւ) կազմակերպության ղեկավարությունը։ Հաղորդման ընթացքում քննարկվեցին մի շարք հարցեր, բայց ամենա հետաքրքիրն մեկն էր։ Այն է որ այս տարի ՄՀՈւն կազմակորպում է մի նոր քայլարշավ նվիրված ոչ միայն հայոց ցեղասպանության, այլ բոլոր ցեղաղսպանություններին։ Քայլարշավին մասնակցողների թիվը լինելու է 15, որից արդեն հինգը անդամագրվել են, որոնք Քալիֆորնիա նահանգի Լոս Անջելես քաղաքից պետք է ոտքորվ մեկնեն մայրաքաղաք Վաշինգթոն։ Քայլարշավը տեվելու է մոտ վեց ամիս։ Հույսով եմ որ այս քայլով մարդկությունը մեկ անգամ եւս ցույց կտա որ ինչքան էլ որ խափեբա քաղաքական գործիչները փորձեն ջնջել մարդկության դեմ արված հանցանքները, միեւնույն է մարդիկ չեն կոտրվի եւ դեռ կպայքարեն սրիկայության եւ անբարոյականության դեմ։ Կաղոթեմ Աստծուն որ օգնի հայ երիտասարդներին հասնելու իրենց բարի եւ մարդկային նպատակներին։

in english:

Today, as I was watching Stepan Partamian’s TV program, I heard a very good news about this years actions for the recognition of the Armenian Genocide and all Genocides against humanity. Mr. Partamian invited United Armenian Students to his show, where they were discussing about this years march, which will not be the usual one that took place few years in Hollywood, but a nationwide one. This time Armenian Students, count of 15, will walk from Los Angeles California to Washington DC. I hope that those politicians who call the Armenian Genocide as Armenian Tragedy will be able to learn that enough is enough, and it’s about the time to not be afraid of Turkey.