Jun 22

հա՛, լատին եմ գրում…

Քույրս մի լավ CD տվեց անցած օրը… Բրազիլական երգեր են. ալբոմը կոչվում է Nu Brazil։ Նոր բրազիլական խմբերի կատարմամբ։ Կա սամբա ու մի շարք լավ երգեր։ Համել էսօրվա Բրազիլյա – Ճապոնյա խաղը քեֆս բերեց։ Արժի տոնել :) չնայած հայրս Գերմանիայի թիմինա համակրում… բայց դե էլի, կարելիյա մի բաժակ Հայնիքենով տոնել… :))